Sieć - Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży (KCA)

KCA to grupa organizacji pozarządowych z Wrocławia, która powstała z inicjatywy wspólnej, skorelowanej tylko w nieznacznym stopniu. Uczestnikami sieci są organizacje pozarządowe prowadzące na co dzień KCA D i M. Zależy nam tylko na organizacjach, które dobrowolnie są zainteresowane wspólnymi działaniami, poszukiwaniem nowych pomysłów i wyzwań, które znacząco poprawią jakość proponowanych zajęć dla dzieci i młodzieży. Każde KCA samo decyduje o poziomie swojego zaangażowania.

Z uwagi na dobrą  współpracę z Urzędem Miejskim Wrocławia, który hołduje zasadzie pomocniczości, mamy już wyniki. Dotychczasowe wspólne działania sprawiają, że wartość czynionego dobra wzrasta wraz z ilością wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży i jest to wyraźnie zauważalne wśród zaangażowanych organizacji. Pojawił się efekt poszerzenia zasobów o możliwość skorzystania z zasobów organizacji sieciowych, łatwość w radzeniu sobie z wyzwaniami, poprzez skuteczną wymianę informacji i w końcu wspólna wymiana doświadczeń, poszerzająca nasze indywidualne oferty, skierowane do dzieci. Pandemia pokazała niebywały potencjał i dużo większe możliwości współpracy na rzecz innowacji w ramach sieci a także kreowania nowych intelektualnych zasobów. Sieć stała się ciekawą odpowiedzią na bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie i warunki pracy z dziećmi i młodzieżą np. Multimedialne Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży. Wspólnie działania, realizowane od kilku nastu lat sprawiają, że możemy już mówić o efekcie sieci.

Jednym z ważniejszych celów sieci jest stworzenie takiej struktury, która pozwoli wyjść poza granice państwa Polskiego tak, aby poszukiwać możliwości realizacji wspólnych i indywidualnych planów, celów i marzeń, przy wsparciu środków zagranicznych. Będzie to jednocześnie sposobność dojścia do szerszej gamy wyspecjalizowanych organizacji i ich fundamentalnych procesów oraz najbardziej korzystnych praktyk. Działalność sieciowa sprawia, że pojawia się szansa zaktywizowania zasobów znajdujących się dotychczas poza zasięgiem naszych organizacji, stworzenia dostępu do nowej wiedzy a tym samym do zyskiwania lepszych kompetencji i zasobności organizacji.

Nasze działania wspiera Gmina Wrocław.

www.wrocław.pl

Fundacja Hobbit

KCA DiM Wyspy Zaczarowane

Przejdź na stronę klubu
Towarzystwo Kultury Czynnej

KCA DiM "PajdArt"

Przejdź na stronę klubu
Kościół chrześcijan i baptystów I zbór we Wrocławiu

KCA DiM Talencik

Przejdź na stronę klubu
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Narnia
Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA”

KCA DiM POZYTYWKA

Przejdź na stronę klubu
Fundacja Odkrycie

KCA DiM Odkrycie

Przejdź na stronę klubu
Stowarzyszenie Przyjaciół szkoly przy szkole podstawowej nr 19

KCA DiM Dziewiętnastka

Przejdź na stronę klubu
Stowarzyszenie Druga Runda

KCA DiM Wszystko Gra

Przejdź na stronę klubu
Stowarzyszenie Żółty parasol i partnerzy

KCA DiM Dramy i Chillu

Przejdź na stronę klubu
Fundacja Dajmy Szansę
Stowarzyszenie Żyć Innaczej

KCA DiM Żyć Innaczej

Przejdź na stronę klubu
Fundacja Kierunek Przygoda

KCA DiM Czas przygody

Przejdź na stronę klubu
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

KCA DiM Caritas

Przejdź na stronę klubu
Fundacja On Water

KCA DiM Odrzańska Świetlica

Przejdź na stronę klubu
Skip to content